Bestuursleden

Dorpsraad Punthorst

Voorzitter

Roelof Tuin, Mr. J.B. Kanlaan 31, 7715 PP  Punthorst

Vice voorzitter

Henk Klooster, BH Spijkerweg 5, 7715 PX  Punthorst

Secretaris / Penningmeester

Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT  Punthorst

Bestuursleden

Arie Meijer, Dedemsvaartweg 39, 7715 RJ  Punthorst (afgetreden per maart 2024)

Albert Hulst, Mr. J.B. Kanlaan 26, 7715 PM  Punthorst

Arno Koolen, Ir. J. Nijsinghstraat 1, 7715 PG  Punthorst 

Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe bestuursleden. Heeft u belangstelling voor een functie binnen de Dorpsraad Punthorst dan kunt u dit kenbaar

maken via de mail: info@dorpsraadpunthorst.nl

Of via het mailformulier op de pagina: Contact

Wilt u liever schriftelijk reageren? Stuur dan een brief naar ons secretariaat:
p.a. Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT  Punthorst.

gallery/bestuur