Agenda

16 maart 2020 - Eerste jaarvergadering Dorpsraad Punthorst

Om zich voor te stellen aan de inwoners van Punthorst organiseert de nieuwe Dorpsraad Punthorst op maandag 16 maart 2020 om 20.00 uur een bijeenkomst in de Dr.

Maarten Lutherschool te Punthorst, inloop vanaf 19.30 uur.

Alle inwoners en overige belanghebbenden uit het postcodegebied 7715 (Punthorst) worden hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Wethouder Alwin Mussche zal namens de gemeente Staphorst aanwezig zijn en zijn aandeel aan deze bijeenkomst leveren. Verder zal John Bakker aanwezig zijn. Hij is in opdracht van de gemeente Staphorst bezig met het onder de aandacht brengen van energiebesparing in en om de woning. Hij verzorgt deze avond de presentatie ‘energiezuinig en comfortabel wonen’. Na afloop van de bijeenkomst krijgen de aanwezigen per huishouden van hem, namens de gemeente, een aan het onderwerp verbonden presentje mee.

U kunt nu al ideeën aandragen en vragen stellen via de mail: info@dorpsraadpunthorst.nl

Of via het mailformulier op de pagina: Contact

Wilt u liever schriftelijk reageren? Stuur dan een brief naar ons secretariaat:
p.a. Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT  Punthorst.