Agenda & berichten

 

Op deze pagina kunt u agenda berichten en nieuwsberichten lezen, u kunt de bericten sorteren op: Vergaderingen  |  In de media  |  Ander nieuws  |  Op de agenda.

Let op: Deze extra vergadering is alleen voor een deel van de aanwonenden Mr. J.B. Kanlaan i.v.m. aanleg fietspad

Zoals wellicht bekend, heeft de gemeenteraad van Staphorst op 26-05-2020 en 02-06-2020 in haar raadsvergaderingen het project Fietspad Punthorst besproken.

 

Op 22-05-2020 heeft het bestuur van Dorpsraad Punthorst een brief aan B&W van de gemeente Staphorst gestuurd met het verzoek die brief in de gemeenteraadsvergadering van 26-05-2020 te behandelen. In die brief heeft de Dorpsraad namens de bewoners van Punthorst haar ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken rondom het project Fietspad Punthorst. Een van de zaken waar de Dorpsraad aandacht voor gevraagd heeft, is de breedte van het geplande fietspadtraject langs de Mr. J.B. Kanlaan tussen de Ir. J. Nysinghstraat en de Vijverweg. Zoals dat nu gepland is, bevordert dat de verkeersveiligheid niet en doet afbreuk aan de leefbaarheid in Punthorst. De verantwoordelijk wethouder Alwin Mussche heeft aan de gemeenteraad toegezegd hierover in gesprek te gaan met de Dorpsraad. Alvorens dat gesprek plaatsvindt wil het bestuur van de Dorpsraad met de direct betrokken bewoners om tafel om te kijken of wij gezamenlijk een oplossing kunnen bedenken en een voorstel kunnen doen richting de gemeente om het plan zoals het er nu ligt aan te passen.

 

Wij nodigen u daarom uit voor een overleg op maandagavond 15 juni a.s. om 19.30 uur in de dr. Maarten Lutherschool. Wij hopen u daar te ontmoeten met inachtneming van de algemene Corona-maatregelen en vragen u daarom met maximaal 2 personen per gezin te komen.

 

09-06-2020 - Brief aan een deel van de bewoners van de Mr. J.B. Kanlaan, lees hier de gehele brief >>

 

15-06-2020 - Vergadering met een groep buurtbewoners Mr. J.B. Kanlaan, lees hier de notulen >>

 

02-07-2020  - Overleg gemeente inzake aanleg fiets- en voetpad Mr. J.B. Kanlaan), lees hier de notulen >>

 

24-7-2020 - Meppeler Courant - Hoofdpijnfietspad langs Kanlaan in Punthorst kan over jaar klaar zijn,  lees hier het artikel >> 

 

26-8-2020 - Stentor - Fietspad Punthorst gaat er nu echt komen, lees hier het artikel >>