Welkom op de website van de Dorpsraad Punthorst

In de gemeente Staphorst wordt een dorps- of wijkraad als een zelfstandige organisatie gezien, die het belang van het dorp of de woonwijk behartigt. Ze zijn over hun functioneren geen verantwoording verschuldigd aan de gemeente. De gemeente Staphorst gebruikt de dorps- en wijkraden als aanspreekpunt voor diverse onderwerpen. Het is voor de gemeente één van de manieren om bewoners te betrekken bij voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid.

gallery/grenzen punthorst

Een dorps- of wijkraad is een georganiseerd bewonersinitiatief voor de leefbaarheid van het dorp in brede zin.

Dorpsraad Punthorst komt op voor de algemene belangen van het gebied Punthorst en zijn inwoners en vertegenwoordigen het gebied in gesprekken met anderen, zoals de gemeente, het bedrijfsleven en andere instanties. Op de afbeelding hiernaast worden de grenzen van het gebied Punthorst weergegeven.